Đảng bộ VKSND tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

10:52 - Thứ Ba, 03/01/2023

Ngày 30/12/2022, Đảng bộ VKSND tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Với sự tham gia hơn 60 cán bộ, Đảng viên. Đồng chí Đỗ Đình Chữ - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng uỷ - Viện trưởng Viện KSND tỉnh là Báo cáo viên trực tiếp truyền đạt tại Hội nghị.


Đ/c Đỗ Đình Chữ - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng uỷ truyền đạt nội dung các chuyên đề tại Hội nghị

Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ đã được nghiên cứu học tập các chuyên đề như: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chuyên đề định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cán bộ, Đảng viên trong đơn vị tham gia học tập nghiêm túc, ghi chép đầy đủ các nội dung đồng chí Bí thư đã truyền đạt tại hội nghị. Hội nghị là dịp để cấp ủy và cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả.

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng uỷ nhấn mạnh, việc nghiên cứu, học tập các chuyên đề là một giải pháp hữu hiệu để cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, vận dụng sát với điều kiện thực tế, góp phần thúc đẩy mỗi cán bộ, đảng viên nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

                                                                                                  Trần Trang – Phòng TCCB Viện KSND tỉnh