Viện KSND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII

10:43 - Thứ Hai, 29/08/2022

Thực hiện Kế hoạch số 29-KH/ĐU ngày 18/7/2022 của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ và Kế hoạch số 51-KH/ĐU ngày 25/7/2022 của Đảng uỷ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Chiều ngày 26/8/2022, Đảng uỷ VKSND tỉnh đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Tham dự hội nghị có các các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ VKSND tỉnh Phú Thọ.

 
 

Đ/c Đỗ Đình Chữ - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng uỷ trực tiếp truyền đạt nội dung học tập

Nghị quyết tại Hội nghị

Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên đã được nghe đồng chí Đỗ Đình Chữ– Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng uỷ - Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, trọng tâm là: Nghị quyết số 18-NQ/TW về Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp cho cấp uỷ, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ VKSND tỉnh nắm vững những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong nghị quyết. Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần sớm đưa Nghị quyết của Đảng đi vào thực tiễn.

                                                                                             Trần Trang – Phòng TCCB Viện KSND tỉnh