Viện kiểm kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ phối hợp mở các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát năm 2022

04:26 - Thứ Ba, 12/07/2022

Căn cứ Kế hoạch của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022. Được sự đồng ý của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ phối hợp với Trường Đại học kiểm sát Hà Nội tổ chức mở ba lớp Bồi dưỡng kiến thức với 03 chuyên đề: Chuyên đề 1 về nguyên tắc suy đoán vô tội và bảo đảm quyền bào chữa trong tố tụng hình sự; Chuyên đề 2 về kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; Chuyên đề 3 về kỹ năng kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính đối với các quyết định trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai.

 

Đồng chí Phan Văn Tâm- Tiến sỹ- Kiểm sát viên cao cấp - Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tham gia truyền đạt chuyên đề 3.

Hai chuyên đề về kỹ năng giải quyết các vụ án hình sự mỗi chuyên đề diễn ra 2,5 ngày (chuyên đề 1: từ sáng ngày 23/5 đến hết sáng ngày 25/5; chuyên đề 2: từ chiểu ngày 25/5 đến hết ngày 27/5/2022) và một chuyên đề về kỹ năng kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính diễn ra trong 5 ngày (13/6 đến 17/6/2022). Mỗi một lớp bồi dưỡng với 50 học viên tham gia học chính và hơn chục học viên tham gia học dự thính trực tiếp tại VKSND tỉnh Phú Thọ. Thành phần tham dự gồm có Trưởng phòng, phó Trưởng phòng nghiệp vụ, Viện trưởng, phó viện trưởng các huyện, thành, thị, Kiểm sát, kiểm tra viên, chuyên viên, cán bộ thuộc VKSND hai cấp của VKSND tỉnh Phú Thọ làm công tác giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, hành chính.

 

Các đồng chí Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên tham dự các

 Lớp bồi dưỡng

Các lớp học bồi dưỡng đã trang bị cho đội ngũ Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên, cán bộ nghiệp vụ VKSND hai cấp tỉnh Phú Thọ về một số kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ trong công tác kiểm sát giải quyết vụ án hình sự, hành chính. Lớp học được các thầy, cô truyền đạt, thảo luận những nội dung mới, những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác giải quyết các vụ án hình sự, giải quyết các vụ án hành chính. Quá trình tham gia khóa học, các học viên đã chấp hành đúng kỷ luật học tập, thời gian lên lớp và hoàn thành bài thu hoạch đạt kết quả theo yêu cầu, 100% học viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo quy định.

Nguyễn Thị Lan Phương- Phó Trưởng Phòng TCCB Viện KSND tỉnh