Đảng bộ VKSND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2021

04:13 - Thứ Hai, 27/12/2021

Ngày 22/12/2021, Ban chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban chấp hành Đảng bộ, các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lưu Ngọc Trâm – Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ.Tham dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ. Hội nghị được tổ chức nhằm kiểm điểm, đánh giá những kết quả, ưu điểm, hạn chế trong công tác lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tại Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ trong năm 2021.

 
 
Đồng chí Đỗ Đình Chữ- Tình ủy viên- Bí thư Đảng ủy điều hành Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Thu Trang – Văn phòng Đảng uỷ đã trình bày dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể Ban chấp hành Đảng bộ. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được của Ban Chấp hành Đảng bộ trong việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Kết luận của cấp trên; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm; Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc; việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng. Báo cáo cũng đã chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại của Ban Chấp hành Đảng bộ trong năm 2021; kết quả thực hiện các nhóm giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm…Dưới sự gợi ý của đồng chí Bí thư Đảng uỷ, các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể của BCH Đảng bộ.

Ngay sau nội dung kiểm điểm tập thể Ban chấp hành Đảng bộ, từng đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ đã tự kiểm điểm; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ đã tham gia góp ý nghiêm túc, thẳng thắn, tập trung chỉ ra những hạn chế, thiếu sót và phương hướng khắc phục hạn chế của từng cá nhân các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Đình Chữ – Bí thư Đảng uỷ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đánh giá cao các kết quả đã đạt được của Ban chấp hành Đảng bộ trong năm vừa qua, đặc biệt là việc khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được nêu tại kỳ kiểm điểm trước. Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Công tác lãnh đạo của Đảng uỷ trong tổ chức triển khai việc phân công nhiệm vụ đảng viên chưa rõ ràng nên việc phân công nhiệm vụ của đảng viên tại một số chi bộ chưa cụ thể, còn sơ sài. Một số đồng chí cấp uỷ chưa vận dụng đầy đủ các quy định của Đảng để có phương thức lãnh đạo chi bộ cho phù hợp.

Trên cơ sở đánh giá kết quả công tác trong năm, Đảng ủy VKSND tỉnh thống nhất đề nghị Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh xếp loại Ban Chấp hành Đảng bộ Viện KSND tỉnh Phú Thọ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

       Trần Thị Thu Trang- Phòng TCCB Viện KSND tỉnh