VKSND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ được quy hoạch chức vụ Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ (giai đoạn 2021 – 2026)

03:16 - Thứ Sáu, 09/07/2021

            Ngày 8/7/2021, Viện KSND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ được quy hoạch chức vụ Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2021-2026.

Tới dự hội nghị có đồng chí  Nguyễn Văn Minh – Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, đồng chí Nguyễn Đức Nghĩa  đại diện Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Phú Thọ cùng toàn thể các đồng chí là Trưởng, Phó phòng và tương đương, Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành, thị; Trưởng các tổ chức chính trị đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh) Viện KSND tỉnh Phú Thọ.

 
 
 
 Đ/C Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ chủ trì hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Đình Chữ – Bí thư Ban cán sự đảng – Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ quán triệt tới hội nghị về mục đích, yêu cầu của công tác quy hoạch cán bộ; tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng cán bộ quy hoạch chức danh Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh giai đoạn 2021-2026 và thông qua danh sách, lý lịch cán bộ quy hoạch chức vụ Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh giai đoạn 2021- 2026.

 Các đồng chí được giới thiệu đưa ra để Hội nghị lấy phiếu đều là các đồng chí có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và được Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh họp, thống nhất giới thiệu. Các đại biểu dự Hội nghị đã thống nhất danh sách nhân sự và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín.

 
 

Lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ được quy hoạch chức vụ 

Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2021-2026.

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch chức vụ Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021- 2026 được tiến hành công khai, dân chủ, đúng quy định của Đảng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và hướng dẫn của Tỉnh uỷ. Ngay sau khi tổng hợp được kết quả, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ sẽ báo cáo Vụ tổ chức cán bộ - Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ bằng văn bản.

                                           

 

                                                                                            Thu Trang – Phòng TCCB