VKSND tỉnh Phú Thọ tổ chức kiểm tra, sát hạch để bổ nhiệm chức danh kiểm tra viên năm 2019

03:17 - Thứ Tư, 12/06/2019

         Nhằm nâng cao chất lượng, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Phú Thọ, nhất là đội ngũ Kiểm tra viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 và yêu cầu nhiệm vụ của ngành. 
 
         Ngày 11/6/2019, Viện KSND tỉnh Phú Thọ tổ chức kiểm tra, sát hạch để xem xét bổ nhiệm chức danh Kiểm tra viên Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Phú Thọ. Tham dự kỳ kiểm tra, sát hạch có 17 cán bộ, công chức với điều kiện tiêu chuẩn phải là chuyên viên có trình độ cử nhân luật, đã được đào tạo về nghiệp vụ kiểm sát, được tuyển dụng từ tháng 12/2016 trở về trước. Đồng thời, phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm Kiểm tra viên theo quy định tại Nghị quyết số 924/2015/UBTVQH 13 ngày 13/5/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 
 
         Phát biểu khai mạc buổi kiểm tra, sát hạch, đồng chí Lê Xuân Lộc - Ủy viên Ban cán sự Đảng - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ quán triệt việc tổ chức kiểm tra, sát hạch trước khi bổ nhiệm là một trong những phương pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Viện kiểm sát hai cấp và đã được xác định là nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm. 
 
 
 
Đ/C Lê Xuân Lộc - Ủy viên BCS Đảng – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ phát biểu khai mạc
 
         Các thí sinh tham dự kỳ sát hạch với nội dung liên quan về chức năng nhiệm vụ của ngành Kiểm sát theo Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; Chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm tra viên. Thông qua kiểm tra, sát hạch để đánh giá năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, qua đó để xây dựng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành.
 
         Đây là năm thứ ba Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức kỳ kiểm tra, sát hạch để xét bổ nhiệm đối với chức danh Kiểm tra viên, kết quả kiểm tra, sát hoạch là một trong những cơ sở để xem xét, bổ nhiệm chức danh Kiểm tra viên theo quy định.
 
Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra, sát hạch :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     Phạm Thị Kim Anh - TCCB