Thông báo tổ chức kiểm tra sát hạch bổ nhiệm chức danh năm 2016

10:32 - Thứ Sáu, 26/08/2016

Thông báo tổ chức kiểm tra sát hạch bổ nhiệm chức danh năm 2016

/uploads/Vien kiem sat Phu Tho/CV so 567 ngay 24.8.2016.pdf