P.12 VKSND tỉnh Phú Thọ trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Phú Thọ

11:03 - Thứ Sáu, 23/08/2019

         Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2019. Qua công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ, Phòng 12 đã phát hiện có một sô vi phạm. Nên đã tổng hợp vi phạm, đề xuất tham mưu cho đ/c Viện trưởng ban hành Quyết định số 227/QĐ-VKS-P12 ngày 30/7/2019 Trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ, trong thời điểm từ ngày 01/12/2018 đến ngày 31/7/2019. 
 
 
Đ/C Lê Xuân Hưng – Trưởng phòng 12 chủ trì cuộc Kiểm sát trực tiếp 
 
         Sau khi tiến hành trực tiếp kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kết luận trực tiếp kiểm sát số 605/KL-VKS-KN-P12 ngày 20 tháng 8 năm 2019.
 
         Kết quả đạt được: Tuy số lượng đơn không nhiều (tất cả 10 đơn là đơn khiếu nại), Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Phú Thọ đã phân công cán bộ giải quyết trong thời hạn theo quy định. Các hồ sơ giải quyết khiếu nại đều được thiết lập theo quy định. Các đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết đều được chuyển kịp thời cho các cơ quan có thẩm quyền hoặc hướng dẫn công dân gửi đơn đến các cơ quan có thẩm quyền.
 
         Kiến nghị với Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ khắc phục một số vi phạm, tồn tại như: Không giao nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo cho Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) là đơn vị đầu mối thụ lý, giải quyết tất cả các đơn khiếu nại, tố cáo gửi đến. Việc phân loại đơn chưa chính xác dẫn đến việc không lập hồ sơ để thụ lý, giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Việc giải quyết đơn khiếu nại chưa tuân thủ tinh thần và nội dung hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 05/9/2018 của Liên ngành Trung ương.
 
 
 
                                                                                                                           Thanh Vân – Phòng 12