Phòng 12 hướng dẫn, triển khai công tác Khiếu nại - tố cáo năm 2018

10:06 - Thứ Tư, 31/01/2018

   Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tỉnh Phú Thọ. Vừa qua Phòng 12 tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai, hướng dẫn nhiệm vụ công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2018 với 02 nội dung quan trọng như sau :  

          1. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền

               Khi thụ lý để giải quyết khiếu nại cần đối thoại với người khiếu nại,  để làm rõ các nội dung khiếu nại, giải thích, trả lời từng nội dung, nếu người khiếu nại rút khiếu nại nội dung nào sẽ ghi nhận nội dung đó để nêu trong Quyết định giải quyết sau này. Việc giải quyết phải xây dựng hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định. Vì qua kiểm tra thấy 1 số đơn vị lập hồ sơ giải quyết khiếu nại vẫn còn sơ sài chỉ dùng các tài liệu đã có trong hồ sơ vụ việc không có thủ tục đối thoại hoặc xác minh dẫn đến việc giải quyết 1 chiều theo quan điểm đã thống nhất với cơ quan điều tra.

                Khi giải quyết khiếu nại các đơn vị thực hiện theo mẫu, lưu ý nếu là giải quyết lần đầu thì nêu quy định để người khiếu nại thực hiện quyền khiếu nại tiếp, nếu là giải quyết cuối cùng cần ghi “Đây là quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật”, là chưa đúng hướng dẫn của Vụ 12. tránh trường hợp Phòng 12 đã rút kinh nghiệm nhưng có đơn vị vẫn ghiĐây là Quyết định giải quyết cuối cùng”

    Năm 2018 xác định nhiệm vụ trọng tâm là công tác giải quyết KN-TC trong TTHS nên các cán bộ được phân công thực hiện nhiệm vụ công tác này cần nghiên cứu kỹ các quy định của BLTTHS năm 2015, Quy chế số 51 ngày 02/02/2016 , tài liệu hướng dẫn để đảm bảo việc giải quyết đạt chất lượng, hiệu quả cao.

 

           Đ/C Lê Xuân Hưng - Trưởng phòng 12 hướng dẫn triển khai công tác năm 2018 

 2. Công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

              VKSND cấp huyện thực hiện thẩm quyền, nhiệm vụ kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan tư pháp, các đơn vị cần nghiên cứu kỹ quy định tại Chương V Quy chế số 51 ngày 02/02/2016 để vận dụng và áp dụng các biện pháp kiểm sát cho phù hợp. Bộ phận kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp chủ trì hoặc phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ khác tham mưu giúp Viện trưởng kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, thi hành án hình sự, dân sự.

             Biện pháp kiểm sát trực tiếp việc giải quyết khiếu nại, tố cáo chỉ tiến hành trong tố tụng hình sự và thi hành án hình sự, lưu ý các đơn vị không kiểm sát trực tiếp tại Chi cục THADS trong giải quyết khiếu nại, tố cáo như những năm trước. Các đơn vị cần nghiên cứu kỹ quy định của Quy chế số 51 cũng như tài liệu tập huấn đã gửi cho các đ/c trước kia. VKSTC đã ban hành Quyết định số 204/QĐ-VKSTC ngày 01/6/2017 và hệ thống biểu mẫu công tác kiểm sát khiếu nại, tố cáo gồm 42 loại, đề nghị các đơn vị thực hiện theo đúng quy định.

 Cần tăng cường kiểm sát vụ, việc đối với Toà án để kịp thời ban hành yêu cầu, kiến nghị, nhất là đối với các khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính. Việc thực hiện công tác kiểm sát căn cứ các quy định của Bộ luật TTDS và Luật TTHC được cụ thể hoá tại các Thông tư liên tịch số 02 và 03 ngày 31/8/2016 của TANDTC và VKSNDTC Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự  về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự  và Hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật tố tụng hành chính về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hành chính. Lưu ý theo quy định của 02 thông tư trên thì VKS có quyền yêu cầu TA cung cấp hồ sơ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, qua công tác kiểm sat nếu phát hiện vi phạm thì ban hành kiến nghị đối với TA, vì ngành TA khi giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 2 lĩnh vực này thường không tuân thủ quy định về thể thức văn bản như ban hành công văn hành chính để giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nội dung này Phòng 12 đã ban hành 1 số kiến nghị với TAND tỉnh và TAND cấp huyện. Tuy nhiên qua theo dõi chưa có đơn vị nào ban hành kiến nghị về nội dung vi phạm này của ngành TA đề nghị các VKS cấp huyện năm 2018 tăng cường kiểm sát chặt chẽ hơn về nội dung công tác kiểm sát này.

 

                        Lê Xuân Hưng – Trưởng phòng 12