VKSND tỉnh Phú Thọ kiểm sát trực tiếp công tác THADS tại Chi cục THADS huyện Lâm Thao

02:55 - Thứ Tư, 24/07/2019

         Nhằm đánh giá tình hình chấp hành pháp luật trong việc thực hiện các bản án, quyết định dân sự của Toà án, góp phần đảm bảo lợi ích của nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trên địa bàn. Từ ngày 10/7/2019 đến ngày 24/7/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác Thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lâm Thao.
 
         Đoàn trực tiếp kiểm sát gồm có đ/c Nguyễn Đình Hùng – Trưởng phòng, cùng toàn thể các đồng chí Kiểm sát viên, chuyên viên Phòng kiểm sát thi hành án dân sự .
 
         Về phía Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lâm Thao gồm có đ/c Hà Xuân Sơn - Chi cục trưởng, cùng các cán bộ, chấp hành viên trong đơn vị.
 
         Tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Đình Hùng – Trưởng đoàn kiểm sát công bố Quyết định số 243/QĐ-VKS và kế hoạch số 452/KH-VKS ngày 25/6/2019 về việc “Trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự đối với Chi cục thi hành án dân sự huyện Lâm Thao”. 
 
 
 
Đ/c Nguyễn Đình Hùng – Trưởng phòng 11 công bố
Quyết định, kế hoạch kiểm sát trực tiếp
 
         Tại buổi làm việc, lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự huyện Lâm Thao đã báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự từ ngày 01/9/2018 đến 30/6/2019, đánh giá những thuận lợi, nêu lên khó khăn trong việc tổ chức thi hành án của Chi cục, đồng thời có ý kiến chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, cá nhân có liên quan kịp thời phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn trực tiếp kiểm sát thực hiện nhiệm vụ trong quá trình kiểm sát trực tiếp theo kế hoạch của đơn vị.
 
 
 
Đ/c Hà Xuân Sơn, Chi cục trưởng cơ quan THADS Lâm Thao
báo cáo kết quả công tác THADS
 
         Trên cơ sở báo cáo của Chi cục, đoàn đã tiến hành kiểm sát toàn bộ việc hoạt động liên quan đến công tác thi hành án của đơn vị: Hệ thống sổ sách phục vụ công tác thi hành án dân sự và công tác báo cáo, thống kê thi hành án; Việc nhận bản án, quyết định của Tòa án; Việc ra các quyết định về thi hành án; Việc rà soát, phân loại án có điều kiện, không điều kiện; Việc tổ chức thi hành án; Lập, bảo quản hồ sơ thi hành án; Công tác tiếp nhận, quản lý, xử lý tài sản, vật chứng; Việc thực hiện chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án; Công tác tiếp nhận, phân loại và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác thi hành án dân sự, việc xác nhận kết quả thi hành án…
 
         Qua trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách về công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lâm Thao, Đoàn trực tiếp kiểm sát thấy: Việc tiếp nhận bản án, quyết định của Toà án, nhận uỷ thác thi hành án, đơn yêu cầu thi hành án được vào sổ thụ lý kịp thời, ghi chép đầy đủ; việc ra quyết định thi hành án, phân công chấp hành viên tổ chức thi hành đảm bảo đúng trình tự, thời hạn theo quy định của pháp luật. Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác thi hành án dân sự thời gian qua cũng vẫn có một số tồn tại, hạn chế như: Việc xác minh điều kiện thi hành án đối với một số vụ việc vẫn còn chậm; Còn để tồn trên tài khoản kế toán một lượng tiền lớn kéo dài nhiều năm không đối chiếu, rà soát để xử lý dứt điểm theo quy định của pháp luật; Một số hồ sơ đã báo cáo thi hành xong, lưu kho nhưng chưa nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước,….Những tồn tại, hạn chế đã được đoàn trực tiếp kiểm sát thông qua biên bản yêu cầu tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục, chấm dứt tình trạng trên và được Chi cục THADS huyện Lâm Thao tiếp thu, thực hiện./.
 
 
 
Toàn cảnh buổi trực tiếp kiểm sát
 
 
 
                                                                                                                  Hoàng Loan – Phòng 11