Phòng 10 Viện KSND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm 2022

02:34 - Thứ Ba, 28/06/2022

Sáng ngày 21/6/2022, Phòng 10 tổ chức hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Hoàng - Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Thọ cùng với sự tham dự của Lãnh đạo, Kiểm sát viên Phòng 10. 

Hội nghị đã nghe đồng chí Hoàng Nguyễn Thái Việt - Phó trưởng phòng  trình bày Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2022 và đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm được nêu trong báo cáo.

 Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2022; nêu lên một số các chỉ tiêu Nghiệp vụ ban hành theo Quyết định 139 của VKSND Tối cao đơn vị đã thực hiện đạt và chưa đạt. Cùng với đó đồng chí Trưởng phòng đã thẳng thắn nêu lên những hạn chế; nguyên nhân cũng như những khó khăn trong việc thực hiện chỉ tiêu công tác của đơn vị. Từ đó đề ra nhiệm vụ,  phương hướng 6 tháng cuối năm.


Đồng chí Hoàng Nguyễn Thái Việt- Phó Trưởng Phòng thông qua Báo cáo sơ kết 06 tháng tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị các đồng chí trong đơn vị đã mạnh dạn thảo luận; phát biểu ý kiến, trong đó tập trung làm rõ những kết quả đơn vị đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022 và những tồn tại, hạn chế trong đơn vị, để đề ra những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian 6 tháng cuối năm, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành và của đơn vị. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng - Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật trong công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2022 của đơn vị bên cạnh đó đồng chí cũng yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu công tác, có biện pháp hiệu quả để tăng cường công tác kiểm sát bản án của Tòa án hai cấp phục vụ hiệu quả công tác kiến nghị, kháng nghị. Với mục tiêu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu để ra góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chung của Ngành kiểm sát tỉnh Phú Thọ.  

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo và bế mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Công Thuận – Trưởng phòng thay mặt đơn vị nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ và xin hứa trong 6 tháng cuối năm 2022 đơn vị sẽ tiếp tục đoàn kết, cố gắng hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch công tác đã đề ra.

    

Đinh Diễm Kiều Trang – Phòng 10 Viện KSND tỉnh