Viện KSND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 06/8/2021 của Viện trưởng Viện KSND tối cao

02:16 - Thứ Hai, 11/10/2021

Viện KSND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 06/8/2021 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hành chính, vụ việc dân sự

 

Sáng ngày 07/10/2021,Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 06/8/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm án hành chính, vụ việc dân sự. Tại điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh - Chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có các đồng chí là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Kiểm sát viên, Chuyên viên Phòng 9, Phòng 10 kết nối cùng 13 điểm cầu ở Viện KSND các huyện, thành, thị.

        Mở đầu Hội nghị, đồng chí Nguyên Huy Hoàng phát biểu khái quát tầm quan trọng của việc tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hành chính, vụ việc dân sự. Qua đó tạo sự chuyển biến tích cực, thực chất, bền vững trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ kiểm sát hoạt động tư pháp khi giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự theo quy định của pháp luật. Với mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của ngành và chỉ tiêu nghiệp vụ theo Nghị quyết của Quốc hội.

 
 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Lan Phương – Phó trưởng Phòng 10 đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện công tác kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát hai cấp đồng thời triển khai các nội dung Chỉ thị 07/CT-VKSTC và Kế hoạch số 637/KH-VKS của Viện kiểm sát tỉnh Phú Thọ về việc thực hiện Chỉ thị 07/CT-VKSTC.

        Tại Hội nghị, các đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện đã thảo luận, nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm sát các vụ án hành chính, vụ việc dân sự đồng thời đề ra một số giải pháp khắc phục. Một số các ý kiến của các đơn vị liên quan đến thực tiễn áp dụng pháp luật đã được các đồng chí Lãnh đạo phòng nghiệp vụ giải đáp.

 

Phát biểu kết luận và bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh đã quán triệt sâu sắc phương châm công tác: “thực chất, hiệu quả” đối với nhiệm vụ kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự. Qua hoạt động kiểm sát phải đảm bảo việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự thực hiện đúng quy định pháp luật; nội dung phán quyết của Tòa án phải đảm bảo tính khách quan, công bằng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhà nước, của tổ chức và cá nhân. Xuất phát từ nội dung mang tính lý luận như trên đặt ra yêu cầu cho cán bộ, Kiểm sát viên phải có nhận thức đúng và đầy đủ về tầm quan trọng của hoạt động kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của ngành kiểm sát tỉnh Phú Thọ cũng như của toàn ngành Kiểm sát trong năm 2021 và những năm tiếp theo./.  

                                                                             

                                                   Đinh Diễm Kiều Trang – Phòng 10 Viện KSND tỉnh