Phòng 10 VKSND tỉnh triển khai công tác năm 2021

07:51 - Thứ Sáu, 22/01/2021

         Tiếp tục xác định công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá năm 2021.

          Ngày 19/01/2021, Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 10) tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng  - Phó Viện trưởng dự và chỉ đạo Hội nghị.

 
 
 
Đ/C Nguyễn Huy Hoàng, Phó viện trưởng VKSND tỉnh chỉ đạo hội nghị triển khai công tác năm 2021

          Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 khiếu kiện trong lĩnh vực hành chính chủ yếu phát sinh từ quan hệ quản lý Nhà nước về đất đai; Chủ yếu là khởi kiện đề nghị huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, cưỡng chế giải phóng mặt bằng, tái định cư…Các vụ án tranh chấp kinh doanh thương mại ngày càng phức tạp. Phòng 10 đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu công tác được giao đã ban hành 02 kháng nghị phúc thẩm; 01 kiến nghị; 01 thông báo rút kinh nghiệm…

Nội dung Chương trình – kế hoạch, Phòng 10 xác định khâu đột phá của năm 2021 là: “Nâng cao số lượng kháng nghị, tỷ lệ kháng nghị được chấp nhận, nhất là kháng nghị phúc thẩm ngang cấp án hành chính”.

          Đồng thời cũng đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác, nhất là các chỉ tiêu công tác năm 2020 đạt nhưng chưa cao.

 
 
                                                                                                                   Trần Kim Xuân/Phòng 10