Chi bộ phòng 9 và phòng 10 sinh hoạt thường kỳ tháng 12/2018

08:47 - Thứ Tư, 12/12/2018

            Thực hiện Công văn số 640-CV/ĐUK ngày 08/8/2018 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ về việc chỉ đạo cơ sở tổ chức sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề điểm. Chiều ngày 06/12/2018, tại phòng họp Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, Chi bộ phòng 9 và phòng 10 (Đây là Chi bộ ghép giữa hai phòng nghiệp vụ phòng 9 và phòng 10) tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 12/2018. Tới dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Đăng Khoa - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ. Cuộc họp dưới sự chủ trì trực tiếp có đồng chí Nguyễn Thị Long Hà - Bí thư chi bộ cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ Phòng 9 và Phòng 10. 
 
            Tại buổi sinh hoạt chi bộ các đồng chí đảng viên đã được nghe cấp uỷ chi bộ thông tin nội dung trong cuốn thông tin nội bộ, các Văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật mới của Nhà nước. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Nghị quyết trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn liền với Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Bí thư chi bộ thông qua Báo cáo đánh giá việc thực hiện nghị quyết chi bộ tháng 11/2018; Nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ tháng 12/2018. Trong tháng 11/2018 hai tổ đảng Phòng 9 và Phòng 10 đã bám sát và triển khai có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ Chi bộ đã đề ra trong tháng. Mặc dù khối công việc nhiều, song các đảng viên đã có sự nỗ lực cao trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra trong tháng. Kết quả cả hai phòng đã giải quyết được 66 vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động theo trình tự sơ thẩm, phúc thẩm. Kiểm sát 100 bản án, quyết định của Tòa án hai cấp. Qua công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm cũng như kiểm sát các bản án của Tòa án hai cấp về cơ bản Tòa án xét xử vụ án bảo đảm có tính căn cứ, đúng luật định, bảo vệ quyền và lợi ích của công dân. Báo cáo chính trị của chi bộ cũng nhấn mạnh mặc dù lượng công việc phải thực hiện trong vừa qua nhiều hơn các tháng trước, xong mỗi đảng viên trong chi bộ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, cố gắng để hoàn thành công việc được giao. Không có vụ án nào phải hoãn phiên tòa do vắng mặt Kiểm sát viên hoặc xét xử vắng mặt Kiểm sát viên.Tại buổi sinh hoạt đã có 05 ý kiến phát biểu thảo luận của các đồng chí trong chi bộ, trong đó tập trung vào các biện pháp, giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ban chi ủy trong tháng 12/2018. 
 

 
Toàn cảnh buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ 
 
            Phát biểu với các đảng viên, đồng chí Nguyễn Đăng Khoa - Bí thư Đảng ủy, VKSND tỉnh Phú Thọ đánh giá cao tinh thần dân chủ, thẳng thắn, ý thức xây dựng của các đảng viên trong chi bộ cơ bản thực hiện đúng các hướng dẫn về cách thức tổ chức sinh hoạt chi bộ; các đảng viên dự sinh hoạt với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, tham gia thảo luận sôi nổi, thẳng thắn. Đồng thời chỉ ra một số tồn tại thiếu sót cần khắc phục trong trong những kỳ sinh hoạt tiếp theo. Đồng chí mong rằng Chi bộ tiếp tục đoàn kết, phát huy những thành tích đã đạt được, xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh về mọi mặt.
 
            Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư chi bộ tiếp thu các ý kiến đóng góp và khẳng định Ban chi ủy, chi bộ sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm các đảng viên phát huy những kết quả đã đạt được để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./. 
 
 
 
 
                                                                                                Lan Phương – Đảng viên chi bộ phòng 9 +10