Trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm tại Chi cục Kiểm Lâm Phú Thọ

11:13 - Thứ Sáu, 16/09/2022

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát đầu năm 2022, ngày 08/9/2022, Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự về an ninh, ma tuý, án hình sự về kinh tế, tham nhũng và chức vụ (Phòng 1)- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm tại Chi cục Kiểm lâm Phú Thọ. Tham gia Đoàn kiểm sát có đồng chí Nguyễn Huy Hoàng – Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Thọ- Trưởng đoàn cùng các đồng chí Lãnh đạo, Kiểm sát viên Phòng 1 Viện KSND tỉnh.

Qua công tác kiểm sát, nhận thấy: Chi cục Kiểm lâm Phú Thọ đã chấp hành tốt quy định tại Điều 146 Bộ luật Tố tụng hình sự, Thông tư số 01/2017 về phân công cán bộ Thanh tra - Pháp chế chuyên trách để tiếp nhận đầy đủ các nguồn tin tội phạm do cá nhân, tổ chức cung cấp đồng thời đã mở Sổ tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, sổ theo dõi phân loại nguồn tin tội phạm theo mẫu sổ 278, 279 ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 của Bộ Công an.

 

Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng – Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Thọ phát biểu kết luận Hội nghị

Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, Đoàn kiểm sát cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của Chi cục Kiểm lâm Phú Thọ, đồng thời chia sẻ những kỹ năng, kinh nghiệm trong tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Tại buổi kết luận, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng – Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ yêu cầu Chi cục Kiểm lâm Phú Thọ tổ chức họp rút kinh nghiệm để chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót mà Đoàn kiểm sát đã chỉ ra. Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Phú Thọ đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến kết luận của Đoàn kiểm sát và sẽ có những biện pháp khắc phục trong thời gian tới ./.

 

                                                                       Hoàng Thị Thanh Loan – Kiểm tra viên Phòng 1