VKSND tỉnh Phú Thọ (Phòng 1) Kiểm sát trực tiếp tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Công an tỉnh (Phòng PC03)

08:12 - Thứ Sáu, 30/10/2020

            Ngày 28/10/2020, Đoàn kiểm sát của VKSND tỉnh Phú Thọ do ông Nguyễn Huy Hoàng - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn, tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tại Cơ quan CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu (PC03) – Công an tỉnh Phú Thọ.

Lãnh đạo VKSND tỉnh Phú Thọ công tố QĐ kiểm sát trực tiếp tại PC 03

Qua trực tiếp kiểm sát, Đoàn nhận thấy quá trình tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Cơ quan CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu (PC03) – Công an tỉnh Phú Thọ về cơ bản đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự như: Đơn vị đã phân công 01 đội (Đội 4) lập sổ  sách theo dõi và đôn đốc việc thụ lý, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố theo đúng quy định của Bộ luật TTHS và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các tin báo được thụ lý, phân loại xử lý và tiến hành điều tra, xác minh, giải quyết theo đúng thời hạn; Điều tra viên đã phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát trong giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, đảm bảo khách quan, có căn cứ và đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm của Cơ quan CSĐT PC03 – Công an tỉnh Phú Thọ còn một số tồn tại, thiếu sót như: 

Chưa mở sổ tiếp nhận nguồn tin về tội phạm  theo đúng quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 của Bộ Công an dẫn đến tất cả các tin báo, tố giác tội phạm do công dân và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ chuyển đến đều không được quản lý, theo dõi (vi phạm khoản 2, Điều 7, Thông tư liên tịch số 01/2017/ TTLT – BCA – BQP – BTC – BNN & PTNT – VKSNDTC ngày 29/12/2017)

Việc ghi chép sổ thụ lý chưa rõ ràng, khoa học, không thể hiện được số tồn cuối kỳ của các năm (số tin báo, tố giác chưa giải quyết, số tin báo, tố giác tạm đình chỉ); không vào sổ những tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố tạm đình chỉ của kỳ trước phục hồi giải quyết trong kỳ này.

Việc sắp xếp hồ sơ giải quyết xong còn chưa khoa học, không theo trình tự nhất định.

 

 Lãnh đạo Phòng PC03 – Công an tỉnh Phú Thọ tiếp thu tồn tại, thiếu sót

Qua công tác kiểm sát trực tiếp về tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị VKSND tỉnh Phú Thọ  đã đề nghị Cơ quan CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu (PC03) – Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục quán triệt cho cán bộ điều tra, Điều tra viên chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố để khắc phục những thiếu sót còn tồn động.

 

                                                                                                     Hoàng Loan – Phòng 1