Thanh tra kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 đối với các Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện

10:16 - Thứ Tư, 26/05/2021

Thực hiện chương trình công tác thanh tra năm 2021, Quyết định Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021, Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-VKS- TTr ngày 22/02/2021 về việc thanh tra theo kế hoạch tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Ninh, Quyết định số 39/QĐ-VKS- TTr ngày 31/3/2021 về việc thanh tra theo kế hoạch tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Lâm Thao, Quyết định số 50/QĐ-VKS- TTr ngày 04/5/2021 về việc thanh tra theo kế hoạch tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Hạ Hoà của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã thành lập 01 đoàn Thanh tra, tiến hành thanh tra kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 tại 03 đơn vị VKSND Phù Ninh, Lâm Thao, Hạ Hoà.

         Kết quả thanh tra cho thấy: Trong thời kỳ thanh tra (từ 01/12/2019 đến 30/11/2020), Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Ninh, Lâm Thao, Hạ Hoà đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đánh giá kết quả công tác năm 2020; nhiều chỉ tiêu đạt và nhiều chỉ tiêu vượt quy định của ngành đề ra.

 
 

Thanh tra tại VKSND huyện Phù Ninh

 
 

Thanh tra tại VKSND huyện Lâm Thao

 
 
 
Thanh tra tại VKSND huyện Hạ Hoà

Tuy nhiên, qua thanh tra kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 của 03 đơn vị trên, Đoàn thanh tra nhận thấy còn có một số chỉ tiêu các đơn vị báo cáo chưa chính xác như: Có chỉ tiêu kiểm tra thực tế đơn vị chưa đạt quy định của ngành đề ra nhưng báo cáo đạt hoặc vượt quy định của ngành ( Chỉ tiêu kiểm sát biên bản phiên tòa trong kiểm sát xét xử hình sự; chỉ tiêu tỷ lệ kiến nghị được chấp nhận, tiếp thu trong kiểm sát án dân sự…). Có chỉ tiêu không phát sinh nhưng đơn vị báo cáo đạt hoặc vượt quy định của ngành ( Chỉ tiêu tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng thời hạn; chỉ tiêu tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền trong các lĩnh vực THQCT kiểm sát xét xử hình sự; kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự…).  Các đơn vị báo cáo chưa đầy đủ kết quả đã đạt được như: Chỉ tiêu ban hành kiến nghị trong công tác kiểm sát thi hành án hình sự, dân sự;  Chỉ tiêu tỷ lệ kiến nghị được chấp nhận, tiếp thu trong thi hành án dân sự …

         Bên cạnh đó, qua công tác Thanh tra đã kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót, qua đó chấn chỉnh, khắc phục và phòng ngừa vi phạm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; đồng thời phát hiện những tồn tại trong công tác quản lý, từ đó có những kiến nghị với người có thẩm quyền để chỉ đạo, khắc phục kịp thời.

 

                                                            Đỗ Thị Thanh Vân/Thanh tra – Khiếu tố