Thanh tra VKSND tỉnh Phú Thọ thanh tra chuyên đề nghiệp vụ tại VKSND thành phố Việt Trì.

04:16 - Thứ Hai, 21/09/2020

 Thực hiện Quyết định thanh tra số 289/QĐ-VKS-TTr ngày 28/7/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, ngày 11/8/2020 Đoàn thanh tra VKSND tỉnh Phú Thọ tiến hành thanh tra về việc chấp hành pháp luật, quy chế nghiệp vụ của ngành trong công tác  kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; công tác kiểm sát án đình chỉ, tạm đình chỉ trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử; công tác kiểm sát các vụ án hình sự, dân sự, hành chính bị hủy, thời điểm từ 01/12/2019 đến 30/6/2020, tại VKSND thành phố Việt Trì.

Qua thanh tra, nhìn chung VKSND thành phố Việt Trì đã chấp hành pháp luật, quy chế nghiệp vụ của ngành trong công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự; công tác kiểm sát án đình chỉ, tạm đình chỉ. Công tác kiểm sát bắt, tạm giữ, tạm giam đảm bảo đúng quy định của pháp luật; không có trường hợp nào bắt tạm giữ hình sự sau đó trả tự do xử lý hành chính hoặc trả tự do không xử lý. Các vụ án đình chỉ, tạm đình chỉ điều tra đều có căn cứ, đúng quy định của pháp luật; không có trường hợp nào phải đình chỉ điều tra vì bị can không phạm tội; công tác kiểm sát thi hành án được tăng cường…Trong thời kỳ thanh tra, VKSND thành phố Việt Trì không có vụ án hình sự, dân sự, hành chính nào bị cấp trên tuyên hủy án.

 
                                                      
Đồng chí Chánh thanh tra Công bố quyết định thanh tra tại VKSND thành phố Việt Trì

         Bên cạnh những ưu điểm, đoàn thanh tra đã phát hiện một số hạn chế, thiếu sót như: Kiểm sát viên không có đề xuất khi tạm đình chỉ vụ án; một số hồ sơ kiểm sát sắp xếp không đúng quy định về lập hồ sơ kiểm sát án hình sự; bị án đã hết thời hạn hoãn chấp hành án phạt tù nhưng chưa áp giải thi hành án…

        Kết thúc thanh tra, Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ đã ban hành kết luận yêu cầu Viện trưởng VKSND thành phố Việt Trì tổ chức rút kinh nghiệm; phát huy những ưu điểm đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

 
                                                                                                   Đỗ Thị Thanh Vân/Thanh tra VKS tỉnh