Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ chú trọng hoạt động tiếp công dân

08:03 - Thứ Năm, 17/09/2020

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ chú trọng hoạt động tiếp công dân và kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện 

          Trong những gần đây, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp tiếp công dân đến đề nghị kiểm tra lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện. Đây là hoạt động kiểm tra, xem xét lại kết quả giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực của Viện kiểm sát nhân dân cấp dưới thuộc thẩm quyền theo Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-VKSTC-V12 ngày 02/02/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao để Viện trưởng Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kết luận, chỉ đạo, nhằm hạn chế sai sót, vi phạm, đảm bảo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật, tránh khiếu nại bức xúc, kéo dài, vượt cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương.

Tại buổi tiếp công dân và đối thoại với công dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã giải thích cho công dân rõ các quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại trong Luật Khiếu nại, Luật tố tụng hình sự và Quy chế nghiệp vụ của ngành Kiểm sát nhân dân, theo đó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm trực tiếp tiếp công dân để có hướng chỉ đạo kiểm tra lại việc giải quyết của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện nhằm bảo đảm việc giải quyết đúng quy định của pháp luật, thấu tình đạt lý.

Qua công tác tiếp công dân và đối thoại với công dân của người đứng đầu ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, người dân càng nhận thức đầy đủ hơn về pháp luật, tin tưởng vào các chính sách pháp luật của Nhà nước, có thái độ tôn trọng quyết định giải quyết khiếu nại của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nói chung và của Viện kiểm sát nhân dân các cấp nói riêng. Từ đó, góp phần giữ vững và củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Đây cũng là việc làm thể hiện đạo đức công vụ của  người đứng đầu ngành Kiểm sát tỉnh Phú Thọ thực hiện lời dạy của Bác Hồ về trách nhiệm của người cán bộ kiểm sát phải “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”./.

   

Đồng chí Đỗ Đình Chữ - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tiếp công dân.

 

                                                             Đỗ Thị Thanh Vân
                                                         Thanh tra – Khiếu tố VKSND tỉnh Phú Thọ