Thanh tra toàn diện tại Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Thọ.

01:15 - Thứ Sáu, 22/11/2019

Thực hiện Quyết định số 120/QĐ-VKS-TTr ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc “Thanh tra toàn diện tại Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Thọ” kể từ ngày 07/10/2019 (Thời điểm thanh tra từ 01/12/2018 đến 30/9/2019).  Trên cơ sở báo cáo của VKSNDTX Phú Thọ, và qua công tác thanh tra các khâu công tác của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Thọ, kết quả được đánh giá như sau:

          Đối với công tác thanh tra hành chính, quản lý, bố trí và sử dụng cán bộ, công chức, người lao động:  VKSND TX Phú Thọ đã phân công cán bộ, kiểm sát viên phù hợp với năng lực, sở trường công tác,  bố trí tham gia đi học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ; cán bộ trong đơn vị  thực hiện nghiêm chỉnh quy chế của ngành, không vi phạm kỷ luật nghiệp vụ phải xử lý. Đã xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quy định các tiêu chuẩn, định mức đối với việc sử dụng kinh phí, tài sản công. Qua đó đã tiết kiệm chi hành chính, nâng cao đời sống cán bộ, công chức. Nội dung thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị được quan tâm; cơ quan thường xuyên quán triệt quan điểm xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ gắn với tuyên truyền thực hiện Luật cán bộ, công chức, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, các đạo luật về tư pháp. Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được thực hiện đảm bảo quy định. Công tác thi đua, khen thưởng, xử lý kỷ luật được quan tâm, tích cực triển khai thực hiện các phong trào thi đua gắn với thực hiện nghị quyết của Đảng, cuộc vận động của ngành, việc “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với người cán bộ Kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đối với thanh tra chuyên đề nghiệp vụ đã tiến hành thanh tra gồm: Công tác kiểm sát lĩnh vực Hình sự,  Dân sự, Thi hành án dân sự, hành chính, khiếu nại tố cáo, qua thanh tra thấy VKSND thị xã Phú Thọ đã phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng đồng chí cán bộ, Kiểm sát viên cũng như các đồng chí Lãnh đạo phụ trách từng khâu nghiệp vụ. Vì vậy, cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh quy chế của ngành, không vi phạm kỷ luật nghiệp vụ, các vụ việc được giải quyết dứt điểm, đúng người, đúng tội, không để kéo dài quá hạn luật định.

 

 

Công bố kết luận thanh tra toàn diện tại VKSNDTX Phú Thọ

Bên cạnh những ưu điểm, Thanh tra đã kịp thời phát hiện còn một số hạn chế, thiếu sót như: Cán bộ kế toán chưa nghiên cứu kỹ Thông tư 45/2018/TTBTC ngày 07/5/2018 của Bộ tài chính quy định tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, quy định về hạch toán tài sản có giá trị dưới 10 triệu đồng là tài sản cố định, nên không thực hiện đúng theo quy định như:  không hạch toán tủ sắt trị giá 7.600.000đ là tài sản cố định; Cán bộ không được phân công giải quyết tin báo nhưng vẫn tiến hành giải quyết tin báo, không có đề xuất của KSV đề xuất lãnh đạo quyết định gia hạn thời hạn giải quyết tin báo; Một số hồ sơ không trích hồ sơ kiểm sát, sắp xếp không đúng quy định, không có đề cương xét hỏi…Một số lĩnh vực công tác kiểm sát chưa phát hiện được vi phạm để kiến nghị với các cơ quan tố tụng chấn chỉnh, khắc phục vi phạm.

 Những hạn chế nêu trên Đoàn Thanh tra đã kiến nghị với tập thể Lãnh đạo đơn vị cần tổ chức rút kinh nghiệm để phát huy những mặt tích cực, ưu điểm; đồng thời có biện pháp khắc phục các tồn tại, thiếu sót nhằm tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành. 

 

                                                               Văn Thị Đào - Thanh tra VKSND tỉnh