Thanh tra hành chính và thanh tra chuyên đề nghiệp vụ tại VKSND thành phố Việt Trì.

02:38 - Thứ Sáu, 28/09/2018

         Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-VKS- TTr ngày 07/8/2018 của Viện kiểm sát tỉnh Phú Thọ, về việc “ Thanh tra hành chính và thanh tra chuyên đề nghiệp vụ tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ” thời điểm thanh tra từ ngày 01/11/2017 đến ngày 31/7/2018. 
 
         Từ ngày 16/8/2018 đến ngày 26/8/2018, đoàn thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên đề nghiệp vụ tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì. 
 
         Công tác thanh tra hành chính: VKSND thành phố Việt Trì đã làm tốt công tác quản lý, bố trí và sử dụng cán bộ, công chức, người lao động, phù hợp với năng lực, sở trường công tác, cử cán bộ tham gia học tập đầy đủ các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ; thực hiện nghiêm chỉnh quy chế của ngành, không vi phạm kỷ luật nghiệp vụ phải xử lý. Đã xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quy định các tiêu chuẩn, định mức đối với việc sử dụng kinh phí, tài sản công; qua đó đã tiết kiệm chi hành chính, nâng cao đời sống cán bộ, công chức. Quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị được quan tâm; cơ quan thường xuyên quán triệt quan điểm xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ gắn với tuyên truyền thực hiện Luật cán bộ, công chức, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, các đạo luật về tư pháp. Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được thực hiện đảm bảo đúng quy định. Công tác thi đua, khen thưởng, xử lý kỷ luật được quan tâm, tích cực triển khai thực hiện các phong trào thi đua gắn với thực hiện nghị quyết của Đảng, cuộc vận động của ngành, việc “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với người cán bộ Kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 
 
         Công tác thanh tra chuyên đề nghiệp vụ: Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra 107/107 hồ sơ Cơ quan Cảnh sát điều tra thành phố Việt Trì ra quyết định không khởi tố vụ án. Qua thanh tra nhìn chung VKSND thành phố Việt Trì đã phân công Kiểm sát viên chuyên trách để làm đầu mối quản lý công tác phân loại, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; các vụ việc được phân công cho từng kiểm sát viên đã xây dựng hồ sơ kiểm sát đầy đủ, chất lượng; các Kiểm sát viên thực hiện tốt việc tham gia kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, yêu cầu xác minh trong quá trình giải quyết vụ việc; kết thúc việc xác minh tiến hành tổ chức họp phân loại với cơ quan Cảnh sát điều tra để thống nhất xử lý. 


Lãnh đạo VKS TP.Việt Trì tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đoàn thanh tra

         Bên cạnh những ưu điểm, đoàn thanh tra đã phát hiện một số hạn chế, thiếu sót như: Chứng từ phiếu báo làm thêm giờ chưa có lãnh đạo bộ phận xác nhận; Còn có vụ tai nạn giao thông thiếu thành phần kiểm sát viên kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, phương tiện; Một số hồ sơ kiểm sát sắp xếp chưa đúng quy định theo thứ tự thời gian. Những hạn chế nêu trên đã được Đoàn Thanh tra chấn chỉnh, tổng hợp ban hành kiến nghị yêu cầu đơn vị khắc phục kịp thời. Qua đó đã phòng ngừa vi phạm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp đảm bảo đúng quy định.


                                                                                                                                         Văn Thị Đào
                                                                                                                       (Thanh tra VKSND tỉnh Phú Thọ)