Viện kiểm sát cấp tỉnhĐảng và Đoàn thể

Thứ Tư, 07/11/2018 | 08:26 GMT+7

Đoàn kiểm tra của Ban thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban cán sự Đảng VKSND Phú Thọ

            Chiều ngày 05/11/2018, Đoàn kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ do đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã thông qua kết luận kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc triển khai thực hiện Quy định số 109 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên đối với tập thể Ban cán sự Đảng và đồng chí Bí thư Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh.
 
            Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã đánh giá những ưu điểm mà Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh Phú Thọ đã thực hiện tốt trong thời gian vừa qua, đó là đã quán triệt và chỉ đạo thực hiện đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, của Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cụ thể hóa thành các chương trình hành động, kế hoạch, chương trình công tác của ngành kiểm sát tỉnh Phú Thọ để tổ chức thực hiện; Ban cán sự đảng Viện KSND tỉnh đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 11- CT/TW ngày 20/11/2016 của Ban Bí thư phát huy vai trò tự giác đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong việc gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phối hợp với Đảng ủy và lãnh đạo Viện đảm bảo chặt chẽ, thống nhất và thường xuyên; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết được xây dựng nghiêm túc, cụ thể hóa Nghị quyết vào các chương trình công tác, nhiệm vụ chuyên môn của ngành; triển khai phổ biến đến tất cả các chi bộ và yêu cầu các chi bộ thực hiện. 
 
         Bên cạnh đó, Ban cán sự Đảng và cá nhân đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng đã thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong cơ quan. Đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; các vụ án truy tố và đưa ra xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai. Chỉ đạo việc rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế làm việc của đơn vị và quán triệt thực hiện việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc... qua đó tạo sự lan toả và củng cố niềm tin của nhân dân vào cơ quan bảo vệ pháp luật.
 
 
Đ/C Đinh Công Thực - UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy thông qua kết luận 
kiểm tra đối với tập thể Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh Phú Thọ
 
            Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy - Trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá cao kết quả Ban cán sự đảng VKSND tỉnh trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Về một số nhiệm vụ trong tâm thời gian tới, đ/c Trưởng đoàn kiểm tra nhấn mạnh: cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt NQTW4 gắn với Chỉ thị 05, các Chỉ thị của BTV tỉnh ủy; chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại hạn chế; thực hiện nghiêm Quy định 101 của Ban bí thư về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy cơ quan đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng và người đứng đầu trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan tố tụng trong triển khai công tác phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng lãng phí, đồng thời thực hiện tốt các khâu đột phá của tỉnh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. 
 
 
Đ/C Đoàn Minh Hương - Bí thư Ban cán sự đảng - Viện trưởng VKSND tỉnh
tiếp thu những ý kiến của Đoàn kiểm tra
 
         Đồng chí Đoàn Minh Hương, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh thay mặt Ban cán sự đảng tiếp thu những ý kiến của Đoàn kiểm tra và cam kết Ban Cán sự đảng VKSND tỉnh sẽ nhanh chóng tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đoàn kiểm tra trong thời gian tới.
 
 
                                                                                                                                 Như Hoa - Phòng 15