Thông báo kết quả duyệt hồ sơ dự thi sát hạch năm 2016

10:26 - 26/08/2016

Thông báo kết quả duyệt hồ sơ dự thi sát hạch năm 2016

Thông báo tổ chức kiểm tra sát hạch bổ nhiệm chức danh năm 2016

10:28 - 26/08/2016

Thông báo tổ chức kiểm tra sát hạch bổ nhiệm chức danh năm 2016

VKS tỉnh Phú Thọ tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về việc tổ chức triển khai thực hiện một số Bộ luật, luật

02:02 - 16/05/2016

Viện kiểm sát tỉnh Phú Thọ tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về việc tổ chức triển khai thực hiện một số Bộ luật, luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII