Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ kiến nghị khắc phục vi phạm về quản lý đất đai.

11:22 - 18/07/2016

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ kiến nghị khắc phục vi phạm về quản lý đất đai.