Kiểm sát trực tiếp trại giam Tân Lập 6 tháng cuối năm 2017.

Kiểm sát trực tiếp trại giam Tân Lập 6 tháng cuối năm 2017.

08:33 - 28/11/2017

Trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù tai Trại giam Tân lập - Tổng cục VIII- Bộ Công an.

Công tác hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp

Công tác hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp

07:37 - 08/09/2016

Công tác hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp đối với các đối tượng tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại tỉnh Phú Thọ

                     Lễ ký kết quy chế phối hợp

Lễ ký kết quy chế phối hợp

03:11 - 31/03/2016

Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ và Trại giam Tân Lập - Bộ công an

Công tác phối hợp giữa VKSND và MTTQVN tỉnh Phú Thọ

Công tác phối hợp giữa VKSND và MTTQVN tỉnh Phú Thọ

02:39 - 31/03/2016

Công tác phối hợp giữa VKSND và MTTQVN tỉnh Phú Thọ trong công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

VKS tỉnh kiểm tra công tác THAHS

VKS tỉnh kiểm tra công tác THAHS

11:08 - 31/03/2016

VKS tỉnh và MTTQ tỉnh Phú Thọ phối hợp kiểm tra công tác THAHS tại Công an huyện Thanh Sơn

Hướng dẫn Công tác năm 2016 của Phòng 8

03:24 - 23/04/2016

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 25/12/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kế hoạch công tác số 01/KH-VKSTC-VP công tác của ngành kiểm sát nhân dân năm 2016; Tiếp tục thực hiện chủ trương “Đổi mới, Chất lượng, Kỷ cương, Hướng về cơ sở”;