Hướng dẫn Công tác năm 2016 của Phòng 2

03:23 - 29/03/2016

HƯỚNG DẪN Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội, án kinh tế và án tham nhũng, chức vụ năm 2016