Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Hạ Hòa

Liên ngành huyện Hạ Hòa tổ chức Hội nghị  quán triệt, triển khai các đạo luật mới.

Liên ngành huyện Hạ Hòa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các đạo luật mới.

04:33 - 01/08/2016

Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa phối hợp liên ngành cơ quan Công an - Viện kiểm sát - Tòa án huyện tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các Bộ luật, Luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.