Thông báo kết quả duyệt hồ sơ dự thi sát hạch năm 2016

10:26 - 26/08/2016

Thông báo kết quả duyệt hồ sơ dự thi sát hạch năm 2016

Thông báo tổ chức kiểm tra sát hạch bổ nhiệm chức danh năm 2016

10:28 - 26/08/2016

Thông báo tổ chức kiểm tra sát hạch bổ nhiệm chức danh năm 2016

CV tổ chức thử kỹ thuật hội nghị truyền hình 3 cấp ngày 30.8

04:52 - 24/08/2016

CV tổ chức thử kỹ thuật hội nghị truyền hình 3 cấp ngày 30.8.

Thông báo rút kinh nghiệm tháng 7/2016.

02:24 - 16/08/2016

Thông báo rút kinh nghiệm việc cập nhật phần mềm quản lý án hình sự và dân sự tháng 7/2016.

Hội nghị tập huấn công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2016.

Hội nghị tập huấn công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2016.

04:45 - 29/07/2016

Hội nghị tập huấn công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2016.

Thông báo việc thực hiện cập nhật phần mềm Quản lý án Dân sự và Quản lý án Hình sự tháng 6 năm 2016

10:51 - 25/07/2016

Thông báo việc thực hiện cập nhật phần mềm Quản lý án Dân sự và Quản lý án Hình sự tháng 6 năm 2016.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ kiến nghị khắc phục vi phạm về quản lý đất đai.

11:22 - 18/07/2016

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ kiến nghị khắc phục vi phạm về quản lý đất đai.

Thông báo cập nhật phần mềm quản lý án hình sự, dân sự 6 tháng đầu năm 2016.

10:42 - 24/06/2016

Thông báo cập nhật phần mềm quản lý án hình sự, dân sự 6 tháng đầu năm 2016.

Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014 "Điều 44a".

10:59 - 24/06/2016

Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014 "Điều 44a".