Đảng bộ VKSND tỉnh Phú Thọ học tập,  thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII.

Đảng bộ VKSND tỉnh Phú Thọ học tập, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII.

04:32 - 01/08/2017

Đảng bộ VKSND tỉnh Phú Thọ học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII và thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế.