Hướng dẫn Công tác năm 2016 của Phòng 8

03:24 - 23/04/2016

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 25/12/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kế hoạch công tác số 01/KH-VKSTC-VP công tác của ngành kiểm sát nhân dân năm 2016; Tiếp tục thực hiện chủ trương “Đổi mới, Chất lượng, Kỷ cương, Hướng về cơ sở”;

Hướng dẫn Công tác năm 2016 của Phòng 2

03:23 - 29/03/2016

HƯỚNG DẪN Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội, án kinh tế và án tham nhũng, chức vụ năm 2016

VKSND tỉnh Phú Thọ học tập, trao đổi kinh nghiệm về lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin quan sát các phiên tòa tại VKSND tỉnh Bắc Giang

VKSND tỉnh Phú Thọ học tập, trao đổi kinh nghiệm về lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin quan sát các phiên tòa tại VKSND tỉnh Bắc Giang

04:00 - 30/03/2016

VKSND tỉnh Phú Thọ học tập, trao đổi kinh nghiệm về lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin quan sát các phiên tòa tại VKSND tỉnh Bắc Giang

Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra,  kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh và án ma tuý năm 2016.

Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh và án ma tuý năm 2016.

09:59 - 26/08/2016

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC và Kế hoạch số 01/KH-VKS-VP ngày 25/12/2015 của Viện trư¬ởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2016. Căn cứ Hướng dẫn số 31 ngày 31/12/2015 của Vụ 4- Viện kiểm sát ND Tối cao hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm án ma túy năm 2015. Căn cứ Hướng dẫn số 10 ngày 12/01/2016 của Vụ 1- Viện kiểm sát ND Tối cao hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh năm 2016.

Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự năm 2016

Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự năm 2016

09:25 - 26/08/2016

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 25/12/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về "Công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2016"; Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 04/01/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ về "kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm công tác của ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ năm 2016".

Hướng dẫn số 04/HD-VKSTC-V10 ngày 07/01/2016

Hướng dẫn số 04/HD-VKSTC-V10 ngày 07/01/2016

09:50 - 26/08/2016

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 25/12/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của Ngành kiểm sát năm 2016; Hướng dẫn số 04/HD-VKSTC-V10 ngày 07/01/2016 của Vụ 10 – Viện kiểm sát nhân dân tối cao về “Công tác kiểm sát giả quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật năm 2016” và Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 04/01/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ về “Kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ năm 2016”

Tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020

07:54 - 20/01/2016

Ngày 5/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và biểu dương, khen thưởng chuyên đề các tổ chức đảng, cơ quan đơn vị có thành tích trong chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng chí Hoàng Dân Mạc – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Chương trình - kế hoạch công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2016

Chương trình - kế hoạch công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2016

09:33 - 26/08/2016

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC và kế hoạch công tác số 01/KH-VKS-VP ngày 25/12/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2016; Căn cứ Hướng dẫn số 09/HD-VKSTC-C2 ngày 08/01/2016 của Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin về công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2016. Thực hiện kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 04/01/2016 về kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm công tác của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ năm 2016.

Hướng dẫn Công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2016

Hướng dẫn Công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2016

07:53 - 20/01/2016

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 25/12/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2016 và Hướng dẫn số 09/HD-VKSTC-C2 ngày 08/01/2016 của Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin về công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2016.

VKSND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị  triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2016

VKSND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2016

06:38 - 20/01/2016

Ngày 11/01/2016, VKSND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2016.