CV tổ chức thử kỹ thuật hội nghị truyền hình 3 cấp ngày 30.8

04:52 - 24/08/2016

CV tổ chức thử kỹ thuật hội nghị truyền hình 3 cấp ngày 30.8.

Thông báo rút kinh nghiệm tháng 7/2016.

02:24 - 16/08/2016

Thông báo rút kinh nghiệm việc cập nhật phần mềm quản lý án hình sự và dân sự tháng 7/2016.

Hội nghị tập huấn công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2016.

Hội nghị tập huấn công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2016.

04:45 - 29/07/2016

Hội nghị tập huấn công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2016.

Thông báo việc thực hiện cập nhật phần mềm Quản lý án Dân sự và Quản lý án Hình sự tháng 6 năm 2016

10:51 - 25/07/2016

Thông báo việc thực hiện cập nhật phần mềm Quản lý án Dân sự và Quản lý án Hình sự tháng 6 năm 2016.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ kiến nghị khắc phục vi phạm về quản lý đất đai.

11:22 - 18/07/2016

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ kiến nghị khắc phục vi phạm về quản lý đất đai.

Thông báo cập nhật phần mềm quản lý án hình sự, dân sự 6 tháng đầu năm 2016.

10:42 - 24/06/2016

Thông báo cập nhật phần mềm quản lý án hình sự, dân sự 6 tháng đầu năm 2016.

Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014 "Điều 44a".

10:59 - 24/06/2016

Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014 "Điều 44a".

Công tác hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp

Công tác hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp

07:37 - 08/09/2016

Công tác hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp đối với các đối tượng tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại tỉnh Phú Thọ

Thông báo Việc cập nhật phần mềm quản lý án dân sự, hình sự tháng 04/2016

01:37 - 23/05/2016

Thông báo Việc cập nhật phần mềm quản lý án dân sự, hình sự tháng 04/2016

VKS tỉnh Phú Thọ tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về việc tổ chức triển khai thực hiện một số Bộ luật, luật

02:02 - 16/05/2016

Viện kiểm sát tỉnh Phú Thọ tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về việc tổ chức triển khai thực hiện một số Bộ luật, luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII

                     Lễ ký kết quy chế phối hợp

Lễ ký kết quy chế phối hợp

03:11 - 31/03/2016

Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ và Trại giam Tân Lập - Bộ công an

Công tác phối hợp giữa VKSND và MTTQVN tỉnh Phú Thọ

Công tác phối hợp giữa VKSND và MTTQVN tỉnh Phú Thọ

02:39 - 31/03/2016

Công tác phối hợp giữa VKSND và MTTQVN tỉnh Phú Thọ trong công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

VKS tỉnh kiểm tra công tác THAHS

VKS tỉnh kiểm tra công tác THAHS

11:08 - 31/03/2016

VKS tỉnh và MTTQ tỉnh Phú Thọ phối hợp kiểm tra công tác THAHS tại Công an huyện Thanh Sơn