Thông báo kết quả duyệt hồ sơ dự thi sát hạch năm 2016

10:26 - 26/08/2016

Thông báo kết quả duyệt hồ sơ dự thi sát hạch năm 2016

Thông báo tổ chức kiểm tra sát hạch bổ nhiệm chức danh năm 2016

10:28 - 26/08/2016

Thông báo tổ chức kiểm tra sát hạch bổ nhiệm chức danh năm 2016

CV tổ chức thử kỹ thuật hội nghị truyền hình 3 cấp ngày 30.8

04:52 - 24/08/2016

CV tổ chức thử kỹ thuật hội nghị truyền hình 3 cấp ngày 30.8.